Czy organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 32 u.p.t.u. w przypadku ustalenia pomiędzy stronami... - OpenLEX

Czy organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 32 u.p.t.u. w przypadku ustalenia pomiędzy stronami niższej wartości od ceny rynkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2014 r.

PYTANIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (matka), będąca czynnym podatnikiem VAT, oddała za wynagrodzeniem do odpłatnego korzystania swojej córce, nie prowadzącej działalności gospodarczej, samochód osobowy stanowiący środek trwały w prowadzonej przez matkę działalności gospodarczej, ujęty w ewidencji środków trwałych i podlegający amortyzacji. Matka co miesiąc wystawia fakturę na ustalone w umowie wynagrodzenie, w której wykazuję tę czynność jako opodatkowaną stawką podstawową. Córka w ogóle nie posiada prawa do odliczenia wykazanego podatku, z uwagi na fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy organ podatkowy może określić w tym przypadku podstawę opodatkowania na podstawie art. 32 u.p.t.u. w przypadku ustalenia pomiędzy stronami niższej wartości od ceny rynkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?