Czy od należności za tantiemy wypłacane szwedzkiej spółce należy pobrać podatek u źródła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma mająca swoją siedzibę w Szwecji (osoba prawna) wystawia firmie polskiej faktury za tzw. tantiemy za sprzedaż produktów, które powstały na podstawie ich projektu (rysunki i opis techniczny). Tantiemy są liczone procentem od każdego sprzedanego produktu. Uzyskaliśmy od tej firmy certyfikat rezydencji podatkowej ze wskazaniem, że jest rezydentem Szwecji i tam rozlicza podatki.

Czy my jako płatnik jesteśmy zobowiązani do potrącania 5% podatku w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 12 tej umowy i na zakończenie roku wystawić deklarację IFT?

Czy może ma zastosowanie art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jako zyski przedsiębiorstw nie należy pobierać żadnego podatku na terenie Polski, a całość kwoty firma szwedzka rozliczy w Szwecji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access