Czy obiekt sportowy wynajmowany spółce z o.o. sprawia, że korzysta on ze zwolnienia z podatku od nieruchomości? - OpenLEX

Czy obiekt sportowy wynajmowany spółce z o.o. sprawia, że korzysta on ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń (naszymi członkami są kluby sportowe). Posiadamy nieruchomość - obiekt sportowy. Obiekt ten wynajęliśmy spółce z o.o. i wystawiamy na tę spółkę co miesiąc faktury VAT za czynsz. Spółka na części nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą a na innej części, kluby sportowe będące członkami naszego związku stowarzyszeń organizują zajęcia i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży (my, jako związek stowarzyszeń mamy wyłączne prawo do przeprowadzania imprezy sportowej i my zlecamy przeprowadzenie tej imprezy klubowi sportowemu, który jest naszym członkiem).

Czy to, że obiekt sportowy wynajmujemy spółce z o.o. sprawia, iż w naszym przypadku nie będzie miał zastosowania art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - dalej u.p.o.l. (bo wynajem całej nieruchomości i czerpanie pożytku z czynszu, to inaczej prowadzenie działalności gospodarczej)?

Czy wręcz odwrotnie, liczy się fakt, że na części nieruchomości nasze kluby prowadzą imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży i to zwalnia tę część od podatku od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?