Czy nie mam obowiązku jako płatnik odprowadzić 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego do urzędu skarbowego a jedynie resztę zwrócić... - OpenLEX

Czy nie mam obowiązku jako płatnik odprowadzić 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego do urzędu skarbowego a jedynie resztę zwrócić osobie zatrudnionej na umowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie 2010-2011 miałem zawartą umowę o współpracę ze szpitalem, w którym zatrudniałem kilka osób na umowę zlecenie, które świadczyły pracę na rzecz własnego pracodawcy, z uwagi na zawarte umowy o pracę z ww. szpitalem. W protokole kontroli, która odbywała się u mnie, ZUS stwierdził, że w myśl art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) nie jestem płatnikiem składek dla osób, z którymi zawarłem umowy zlecenia i nakazał dokonanie korekt. W wyniku ich sporządzenia powstała nadpłata składek zdrowotnych ZUS, którą jednak muszę zwrócić pracownikom. Otrzymałem informację w urzędzie skarbowym, że mam nie wystawiać PIT-11 dla poszczególnych osób ani wpłacać PIT-4 do urzędu, tylko zwrócić całą kwotę osobom z adnotacją, że odpowiednią kwotę (7,75% ubezpieczenia zdrowotnego wyrażoną w złotych) osoba ta ma obowiązek ująć w rozliczeniu rocznym PIT za rok 2012 w pozycji: doliczenia do podatku. Proszę o potwierdzenie tej informacji.

Czy nie mam obowiązku jako płatnik odprowadzić 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego do urzędu skarbowego a jedynie resztę zwrócić osobie zatrudnionej na umowę?

Czy na pewno nie powinienem wystawić PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?