Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Czy naliczone a nie wypłacone wynagrodzenia należy zaliczyć do kosztów i wykazywać w rachunku zysków i strat czy ująć jako rozliczenia międzyokresowe a dopiero po wypłacie przeksięgować na koszty zespołu 4? Jak robić w ciągu roku a jak na dzień bilansowy? Jak księgować składki ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?