Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Czy do mojego stanu faktycznego mają zastosowanie nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. dotyczące zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten zostanie przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

Czy w związku z tym do wydatków tych mogę zaliczyć w całości kredyt hipoteczny spłacony w wyniku transakcji zamiany oraz wartość nabytego mieszkania (cała operacja nastąpi w tym samym dniu na podstawie jednego aktu notarialnego)?

Działkę budowlaną nabyłem w drodze darowizny od moich rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego w maju 2007 r. Na gruncie tym postanowiłem wraz żoną wybudować dom jednorodzinny. Pozwolenie na budowę wydano w październiku 2007 r. Kredyt hipoteczny został zaciągnięty w uprawnionym banku na budowę domu na moje nazwisko i mojej żony wraz z teściową w marcu 2008 r. W 2009 r. rozwiodłem się. Na podstawie orzeczenia o rozwodzie jestem jedynym właścicielem wybudowanej nieruchomości. Jednak jestem jednocześnie zobowiązany do spłaty żony wraz z teściową w związku z zaciągniętym kredytem na nasze nazwiska. Budowę domu zakończono w lipcu 2010 r. (pozwolenie na użytkowanie). Obecnie zamierzam sprzedać ten dom. W momencie sprzedaży nastąpi zamiana domu na mieszkanie wraz z dopłatą. Nabywca powstałą różnicą przeleje w dniu zamiany na konto banku, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W ten sposób kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu zostanie spłacony. Cała transakcja zostanie dokonana na podstawie jednego aktu notarialnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?