Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez placówki powołane na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., "w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3".

Obecnie Zespół powołany na mocy ww. przepisu prowadzi obsługę ośmiu szkół. W Zespole znajdują się akta osobowe, bazy danych programów: płacowego, kadrowego oraz płatnika, dysponujemy również bazą Systemu Informacji Oświatowej.

Proszę o wyjaśnienie jak należy zarejestrować zbiór danych, czy jako jedną bazę kadrowo-płacową czy też należy zgłaszać oddzielnie tzn. bazę kadry, bazę płac, bazę płatników itd.

Proszę o wyjaśnienie czy bazy danych osobowych posiadane przez Zespół tj.:

1)

Lista uczniów ubiegających się o stypendium socjalne,

2)

Lista uczniów ubiegających się o wyprawkę,

3)

Lista uczniów dowożonych na koszt gminy,

4)

Lista dzieci realizujących obowiązek nauki.

5)

należy zarejestrować w zbiorach GIODO?

Proszę również o wyjaśnienie czy Zespół powinien posiadać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z poszczególnymi dyrektorami szkół jako administratorami danych osobowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację