Czy licencje o wartości nieprzekraczającej 1500 zł, jak i programy komputerowe wprowadzone do ewidencji wartości... - OpenLEX

Czy licencje o wartości nieprzekraczającej 1500 zł, jak i programy komputerowe wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych powinny być uwzględnione w wykazie składników majątku sporządzanym na dzień likwidacji spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2012 r.

PYTANIE

Spółka cywilna w dniu 30 września kończy działalność (PKPiR, VAT). Wspólnicy mają równe udziały w zyskach i stratach. Kapitał początkowy spółki to 1000 zł. spółka posiada dużo środków trwałych, głównie sprzętu komputerowego, który sprzeda poszczególnym wspólnikom (obaj prowadzą równolegle samodzielne działalności gospodarcze) przed zakończeniem działalności spółki. Spółka posiada dużo licencji na programy i aplikacje komputerowe. Ponieważ jednostkowy koszt tych licencji prawie nigdy nie przekroczył 1500 zł, nie zostały one wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Są to przeważnie licencje roczne.

Czy wartość tych licencji powinna być wyszczególniona na wykazie majątku firmy na zakończenie działalności?

Czy wystarczy, że nikt z nich nie będzie korzystał do końca okresu, na jaki zostały udzielone?

Spółka posiada także programy komputerowe o wyższej wartości, które zostały wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Co należy z nimi zrobić na dzień zakończenia działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?