Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa kosztorysowa została podpisana w 2007 r. na bazie cen jednostkowych uwzględniających istotny trend wzrostu cen na "kompleksowe roboty budowlane" na działce A na kwotę szacunkową umowną "x" pln (wg ilości jednostek obmiarowych na podstawie szacunku biura projektowego - działającego w imieniu inwestora). Na chwilę obecną inwestor zrealizował płatności wg potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów (reprezentującego inwestora) na kwotę "2x" i został poinformowany przez wykonawcę o ilości robót do wykonania wg przekazanej do chwili obecnej dokumentacji na wartość "3x". Inwestor nie ma zapisanej w umowie możliwości odstąpienia od umowy. Wykonawca nie wyraża zgody na obniżenie stawek jednostkowych do poziomu cen rynkowych na chwilę obecną.

Czy inwestor może odstąpić od umowy bez zgody wykonawcy i konsekwencji prawnych z tego tytułu?

Jakie istnieją możliwości rozwiązania umowy?

Inwestor nie wnosi zastrzeżeń do terminów, tempa i jakości wykonywanych prac, lecz nie jest skłonny ponosić dalsze wysokie koszty wykonywanych usług.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację