Czy gmina po centralizacji rozliczeń VAT powinna otrzymywać faktury od powiatowego domu pomocy społecznej za pokrycie kosztów pobytu ich podopiecznego w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina po centralizacji rozliczeń VAT powinna otrzymywać faktury od powiatowego domu pomocy społecznej za pokrycie kosztów pobytu ich podopiecznego w DPS?

Czy DPS ma prawo odmówić wystawiania faktur twierdząc, iż gmina powinna płacić za pobyt na podstawie decyzji o umieszczeniu tej osoby w DPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access