Czy faktury, których nie było można zarachować w miesiącu, którego dotyczą należy zarachować do kosztów w chwili poniesienia wydatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2005 r.

PYTANIE

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosuję zasadę memoriałową potrącania kosztów. W grudniu 2004 r. otrzymałam fakturę za usługę telekomunikacyjną dotyczącą połączeń dokonanych w listopadzie oraz fakturę za reklamę firmy, która dotyczy usługi wykonanej w listopadzie. Na koniec listopada nie było możliwości ich zarachowania.

Czy wobec tego będą one dla mnie kosztem grudnia 2004 r. (gdyż dotyczą danego roku podatkowego) czy też ze względu na to, że nie było możliwości ich zarachowania w miesiącu, którego dotyczą należy zarachować je do kosztów w chwili poniesienia wydatku, czyli w styczniu roku następnego? Czy zasadę określoną w art. 22 ust. 5 i 6 u.p.d.o.p. należy stosować również w odniesieniu do poszczególnych miesięcy, czy tylko do danego roku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access