Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa otrzymała w roku 2005 dotację z Polsko Amerykańskiej Fundacji oraz dotację z Urzędu Gminy. Dotacje te nie są związane ze świadczeniem usług przez jednostkę. Jednostka świadczy usługi w zakresie udostępniania: basenu jednostkom budżetowym oraz klientom indywidualnym, sauny, solarium oraz najmu powierzchni. Dotacje dotyczyły budowy na terenie Gminy ścieżek rowerowych oraz organizacji zawodów pływackich dla dzieci ze szkół naszej Gminy.

Czy do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. wliczane są wyżej wymienione dotacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?