Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 12 u.p.o.l w brzmieniu obowiązującym od 19 stycznia 2014 r. zwalnia od podatku od nieruchomości położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty i budynki nie przekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy budynki zajęte przez działkowców na biura (administrację) podlegają zwolnieniu z art. 7 ust. 1 pkt 12 u.p.o.l. jako budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?