Questions and answers

Czy załącznik nr VII powinien być dołączany do każdego wystawionego egzemplarza EDPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy port lotniczy jest instalacją w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. c p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, kiedy nauczyciel powinien wrócić po urlopie do pracy, jeśli zmieniał stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalne będzie potwierdzenie masy odpadów w BDO po kilku dniach od dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy wszczęcie procedury zmiany oceny dziecka na wniosek rodziców jest możliwe w trakcie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej kwocie należy uwzględnić roczny składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wypożyczenie sprzętu budowlanego użytego na budowie za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy inwestycja tworzy jeden obiekt inwentarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć notę kredytową od kontrahenta niemieckiego z opisem "wsparcie marketingowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak długo zachowują ważność zaświadczenia kwalifikacyjne UDT, wydane przed 1 czerwca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dyrektor technikum pięcioletniego powinien zwiększyć liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć istnieje placu budowy dla potrzeb powstania zakładu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania rodziców o braku realizacji podstawy programowej z przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie wprowadzić równoważny system pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start, jeżeli w wyroku rozwodowym jest napisane, że dziecko pozostaje pod opieką matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy związki zawodowe opiniują aneks do arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy w drodze decyzji odmówić dłużnikowi alimentacyjnemu rozłożenia zaległości na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy OPS powinien poczekać na decyzję SKO w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy przedłużyć staż nauczyciela, który w czasie stażu uzupełniał przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy można przyznać usługi opiekuńcze dla wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy wchodzi w życie zmiana dotycząca wystawiana faktur do paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zajęcia z dzieckiem w systemie specjalistycznej pomocy pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy gmina powinna wydać kolejną decyzję zobowiązującą osobę do ponoszenia pełnej opłaty za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dodanie nowych anten lub zwiększenie mocy poszczególnych anten stacji bazowej wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dodatek na start dla nauczyciela stażysty należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty odsetki od pożyczki u wspólnika spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo uzupełnić świadectwo pracy nauczyciela kilkakrotnie przenoszonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki na wyżywienie i noclegi kontrahentów zaproszonych na targi można uznać za koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nowy nabywca może skorzystać z wydanej wcześniej decyzji na przebudowę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kiedy ujmować koszty pośrednie jeżeli faktura odnajduje się po kilku miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy udokumentować przedłużenie umowy nauczycielki do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej dacie ujmować faktury wystawione po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać dodatkowe świadczenia (bonusy) wydawane samozatrudnionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim paragrafie ująć zwrot nadmiernie uzyskanej części oświatowej subwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy likwidacja istniejących lagun osadowych może nie mieć wpływu na wartość początkową nowej stacji zrzutu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż otrzymanych papierów wartościowych zerokuponowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nocleg zapewniony cudzoziemcowi jest jego przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana pokrycia dachu wymaga pozwolenia na budowę, czy może być traktowana jak remont dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające minimalną wysokość stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaka powinna być odległość garażów od tylnej granicy działki z działką rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy odszkodowanie za nieterminowe wykonanie usługi szkolenia finansowanego z funduszy unijnych jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć definicję wstępnego magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy istnieją podstawy prawne do rozpatrzenia wniosku o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lokal użytkowy, wydzielony na własność, musi być pomieszczeniem na pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak w przypadku urządzenia wodnego - rowu należy stosować kumulację z art. 394 ust. 1 pkt 10 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienie nieostatecznej decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak ustalamy współczynnik wypłacalności w banku spółdzielczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy udzielone promesy powinno się wykazywać w ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne