Questions and answers

Czy zwolnienie lekarskie przerywa okres uzupełniającego urlopu wypoczynkowego, na którym przebywał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Dotyczy pytania nr QA1211481.

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Gdzie należy przechowywać akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak dyrektor szkoły podstawowej powinien przydzielić godziny do jego dyspozycji w cyklu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kroki powinien poczynić płatnik składek, jeżeli pobyt pracownika oddelegowanego przekroczy 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać szatnie odzieży własnej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny do wniosku o JZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo na okres 7 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaki zakres uprawnień posiada osoba ustanowiona jako doradca tymczasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić okres pracy mający wpływ na długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie minimalne w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak piekarnia powinna rozliczać reklamówki jednorazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji kiedy przez kilka lat nie była wprowadzona do ksiąg szkoły nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak powinien być naliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dyżur lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać ulgę termomodernizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT transport/spedycję dla podatnika unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak w ewidencji czasu nauczyciela określić wymiar zwolnień od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować przyznaną dotację w formie bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy wykazać fakturę za usługi budowlane wystawioną w mechanizmie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakiej procedury gmina może utworzyć z dwóch szkół jedną szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Przez jaki czas powinno być zamieszczone na stronie zamawiającego ogłoszenie o dialogu technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Według jakiego kursu walut należy rozliczyć przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie organ powinien odpowiedzieć na pismo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jakim zakresie spółka zobowiązana jest spełnić żądanie byłego pracownika w zakresie usunięcia jego danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób osoba, która w latach 90. ukończyła szkołę zawodową, może uzyskać świadectwo dojrzałości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób policzyć pensum doradcy zawodowego, na etat którego składają się różne zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób przedsiębiorca mógłby prowadzić sprzedaż gleby wydobytej w wyniku wykonania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zgodnie z RODO należy nagrywać rozmowy telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W której pozycji RPP wykazać wydatek na nabycia przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy brak tynków stanowi nieistotne odstąpienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy brak zgody gminy na zbliżenie obiektu do drogi gminnej upoważnia do wydania nakazu rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy budowa pergoli bioklimatycznej wymaga zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy dochody wolne od podatku wykazuje się z użyciem załącznika CIT-8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokumentacja pracownicza może być dla jednego pracownika prowadzona zarówno w części papierowej jak i elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do odpoczynku tygodniowego wlicza się okres urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest nagrywanie przesłuchań świadków na komisji etyki w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor, który został ukarany karą nagany z ostrzeżeniem może nadal pełnić funkcję dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły podstawowej może mieć dodatkowe zatrudnienie w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udostępnić protokoły z zebrania rady pedagogicznej na wniosek o udostępnienie danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy farmaceuta może być zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” posiada osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne