Pytania i odpowiedzi

Czy odpady o kodach 16 02 16 i 16 02 15* stanowią niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze wiążą się z rozwiązaniem stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy nie należy wystawiać faktury ale notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zorganizować zastępstwo za dyrektora gminnej biblioteki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zwrot podatku akcyzowego producentowi rolnemu może być zrealizowany za pośrednictwem przekazu pocztowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup pojazdu z Niemiec do firmy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć korektę podatku naliczonego związaną z pozostawieniem nakładów ulepszających wynajmującemu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien wykorzystać zaległy urlop za ferie zimowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy możliwe jest wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak opodatkować usługę budowlaną w Niemczech dla małej polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak traktować w VAT nagrody rzeczowe związane z produktem bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy wypłacić pracownicy obsługi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych zakup fotografii oraz wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób pośrednik w modelu dropshippingu może rozliczyć transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik, który ma zezwolenie na osiedlenie się może wykonywać pracę bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kierownik komórki organizacyjnej musi odbierać telefony w wolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nierynkowa cena może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są konsekwencje powołania centrum kształcenia zawodowego w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy data opracowania projektu budowlanego może być wcześniejsza niż data wydania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy otrzymana rekompensata powinna być wyłączona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Co zrobić jeżeli kontrahent chiński przesyła zamówione towary i materiały pocztą kurierską?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przy usługach turystycznych opodatkowanych VAT marża mogę odliczyć VAT od zakupionych usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może nawiązać z pracownikiem tymczasowym umowę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakim terminie po ustaniu zatrudnienia pracownik powinien wziąć swoje rzeczy z zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy fakturę za dojazd do sądu na rozprawę radca prawny powinien oznaczyć GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ nadzoru budowlanego winien wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy polecenie nadgodzin powinno znajdować się w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zmiana średnicy sieci kanalizacyjnej z fi 160 na fi 200 stanowi istotne odstąpienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zmiana konfiguracji anten wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

W jakim terminie powinny być wydane pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy projekt gotowy może być wykorzystany jako część projektu przebudowy/rozbudowy budynku istniejącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy garaż blaszany posadowiony na kostce polbruk można uznać za budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy ratownik wodny może być pracownikiem tymczasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą umorzenie podatku od przychodów z budnków w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile powinien zarabiać technik farmaceutyczny w aptece szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie osoby należy wskazać w protokole postępowania jako osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy na rehabilitację należy wystawiać skierowania w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy zleceniobiorca może zostać uczestnikiem PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co to znaczy odpowiednie kwalifikacje przy pracach pożarowo niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak pracownik może się bronić przed obrażaniem go i grożeniem mu przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy opłatę abonamentową za wodę i ścieki doliczamy do wydatków ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuta posiada prawo do samodzielnego kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii i masażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne