Czy organ podatkowy słusznie zawiesił postępowanie o przyznanie ulgi podatkowej opisanej w pytaniu z uwagi na trwające postępowanie restrukturyzacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ podatkowy w styczniu 2021 r. słusznie zawiesił na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej postępowanie o przyznanie ulgi z art. 67 o.p. z uwagi na trwające postępowanie restrukturyzacyjne?

Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości objęte wnioskiem o ulgę zostało ujęte w spisie wierzytelności i będzie podlegać restrukturyzacji w ramach ewentualnie zawartego układu. Jak długo może trwać zawieszenie postępowania i czy z przepisów lub wykładni prawa wynika konkretny termin podjęcia postępowania z urzędu? Jakie dalsze działania powinien podjąć Organ aby prawidłowo załatwić przedmiotową sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX