Questions and answers

Czy zmiana zarządzającego zakładem pracy wymaga podpisania przez niego wszystkich instrukcji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy z uwagi na błędny NIP odbiorcy usług należy zrobić również korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie powinny być płacone składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką formę mogą mieć dokumenty związane z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką procedurę zastosować, jeśli inwestor wykonał instalacje zewnętrzne na działce, ale postanowił zamienić projekt budynku na inny gotowy projekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynagrodzenie z portalu zamieszczającego filmy podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę zastosować w stosunku do najemcy obciążając go za wodę i energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki dochód przyjąć do stypendium szkolnego, jeśli właściciel oddał ziemię rolną w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dodatki przysługują pielęgniarce za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie informację powinien zawierać protokołu udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie normy powinny spełniać stare regały, których roku produkcji pracodawca nie jest w stanie ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT i akcyzie ma podatnik który sprowadza do polski używany samochód osobowy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie powiązania należy wykazywać w nowym pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązkową politykę podatkową od 2021 r. i na jakim etapie legislacyjnym są te regulacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie usługi należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie usługi podlegają GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki miesiąc należy uwzględnić do podstawy obliczenia zasiłku opiekuńczego, jeśli nastąpiła zmiana etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy dyskontować miesięczne wydatki inwestycyjne w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak obliczyć intensywność zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak odwołać zarządzenie dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż działki gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak potraktować zlecenie dodatkowych czynności w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien wycenić bilansowo obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa zlecenie z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu nauczycielowi zatrudnionemu przez okres krótszy niż 10 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy, od której podatek odprowadzany jest w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wygląda sytuacja najemców lokali użytkowych w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak zakończyć budowę, jeśli pozwolenie na budowę było wydane przed podziałem działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie o wyłączenie z użytkowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy firma powinna w deklaracji VAT wykazać import usług i naliczyć i odliczyć VAT dokumentami wewnętrznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić działania redukujące lub ograniczające niekorzystne dla pracowników warunki mikroklimatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy zastosować stawkę krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy spółka która dokonuje sprzedaży zwolnionej ma obowiązki w WNT od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto ma zwrócić nadpłacone zasiłki chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

O jakich konkretnie państwach mowa w art. 7 ust. 1a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Pod jakim numerem archiwizować deklaracje o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Po jakim kursie i w jakim miesiącu powinna być ujęta otrzymana faktura korygująca przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób powinien pracownik poinformować pracodawcę o odbywaniu kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na gruncie VAT udokumentować pośrednictwo w sprzedaży towarów z Polski do innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego w związku ze zmianą etatu spowodowaną COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić emeryta na stanowisko specjalisty do spraw bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zwrócić koszty dowozu ucznia, gdy w jedną stronę dowozi ojciec, a w drugą matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W którym miesiącu wykazać korektę VAT w JPK w związku z wydatkami na remont mieszkania na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie należy wypełnić obowiązek informacyjny w przypadku zmiany adresu siedziby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy betonowe nadbrzeże stanowi budowlę hydrotechniczną oraz kto powinien rozpatrzyć zgłoszenie dotyczące jego remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy faktury sprzedaży od najmu powinny nadal być wykazywane w pierwotnej wartości i niekorygowane do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli wystawca faktury nie widnieje na białej liście można zastosować przy sprzedaży procedurę marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mapa do celów projektowych traci swoją aktualność, gdy na działkach sąsiednich dojdzie do zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy mechanizmowi podzielonej płatności podlega działalność dotycząca pozostałych robót instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu przekształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy OPS może pokrywać koszty posiłku dziecka na wniosek dyrektora Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy podmiot prowadzący sklep na platformie allegro powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy projektant powinien dołączyć opracowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, aby obiekt mógł samodzielnie funkcjonować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy przepisy regulują możliwość przedłużenia wydawania decyzji ze względu na Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy rozbudowa budynku 3 m od granicy działki leśnej będzie wymagać odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy TBS ze wspólnotą mieszkaniową jest podmiotem powiązanym i faktury winny być oznaczane w JPK symbolem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy trzeba zmieniać lub występować o nowe zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne