Questions and answers

Jak ustalić odpis na ZFŚS na pracownika niepedagogicznego, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy posągiem a pomnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Na podstawie jakiego przepisu inwestor ma prawo wykonać daszek konstrukcji drewnianej w trybie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy matce, która przebywała w szpitalu przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w pojęciu remontu może mieścić się zdjęcie całej więźby dachowej i wykonanie nowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zmiana przydomowej oczyszczalni na szambo jest zmianą istotną czy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Kto zawiadamia o dwumiesięcznym terminie na zawarcie umowy w przypadku wywłaszczenia nieruchomości na rzecz jst?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie procedury trzeba spełnić aby wyjść z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć kwotę zabezpieczenia roszczeń na prowadzenie składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy inwestycja polegająca na zmianie części instalacji dla przedsięwzięcia wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie są zasady przysługiwania prawa do urlopu szkoleniowego dla farmaceutów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można przeprowadzić jeden instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje konieczność dołączenia druku OL-9 do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien przy przeniesieniu zgłoszenia wydać zawiadomienie o wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość zasiłku stałego oraz wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy samochód elektryczny można ładować w deszczu lub śniegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek opracowania regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Do jakiej Kategorii Środków Trwałych należy zaliczyć: odkurzacz przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Do jakiej Kategorii Środków Trwałych należy zaliczyć: ręczną myjkę ciśnieniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy jest możliwe sądowe wyjście ze współwłasności i podział działki niezależnie od ustaleń mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w prawie budowlanym obowiązują przepisy dotyczące montażu śniegołapów na dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na rozbiórkę budynków po byłej rzeźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Od którego miesiąca nie należą się świadczenia z FA na skutek przekroczenia kryterium dochodowego, kwietnia czy maja br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien sprostować omyłkę w obliczeniu dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obniżenie wymiaru etatu z powodu pandemii COVID-19 stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy ustalić wymiar urlopu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy poniższa treść ugody wskazuje na opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozdzielić pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy ustalić moment przekazania informacji o odrzuceniu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Z jakimi konsekwencjami wiąże się odmowa przez nauczyciela dodatkowych godzin w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wyliczyć godziny wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak w regulaminie pracy należy zapisać sposób przyznawania pracownikom godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak po zmianie dyrektora szkoły należy przekształcić nauczycielowi umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor ma prawo stosować pensum 19-godzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy przedłużyć staż nauczycielce przebywającej na zwolnieniach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy jeżeli magazynowane odpady są w pojemniku zbiorczym to wystarczy etykieta na tym pojemniku zbiorczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód a tym samym strony postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

W jaki sposób rodzice będący rodziną zastępczą mogą egzekwować zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne