Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować kwotę umorzonej pożyczki z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

czy nisko cenne wartości niematerialne przy zbyciu generują przychód ze źródła zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż znaku towarowego podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

DO jakiej maksymalnie kwoty można zwiększyć podstawę do ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak postąpić wobec nauczyciela, który obraża innych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób ocenić oferty, w których zastosowano różne stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy zawinione złamanie przepisów ruchu drogowego pozwala na określenie wyłącznej winy przy wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto jest organem I instancji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Modernizacja linii 400 kV"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można złożyć w KRS zatwierdzone sprawozdanie finansowe jako korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy komora nomobaryczna wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za konserwację przepustu - tzw. kanału burzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieodliczony VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie podatnik może skorzystać z ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić średnią urlopową nauczyciela, zastępującego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła podstawowa, po wygaszeniu gimnazjum powinna wydać duplikat świadectwa jego ukończenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawieszonemu nauczycielowi należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prowadzący skup palet, księgując dowody wewnętrzne w PKPiR, powinien ujmować każdy osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak często należy inwentaryzować samochody służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela, który ma objąć obowiązki dyrektora przedszkola w czasie trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób powinna odbywać się zapłata cła w związku z uproszczonym importem towaru do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w przypadku zawarcia umowy cesji skutkującej zmianą przyszłego nabywcy udokumentować zwrot zapłaconego zadatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR tzw. jawny, cichy lub odwrotny faktoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakiego współczynnika należy użyć przy podwyższaniu płacy asystentki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie składki należy opłacać w związku z kontraktem menedżerskim zawartym z przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody komandytariuszy i komplementariuszy spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracownicy delegowani do Polski mają obowiązek odprowadzać w Polsce zaliczki na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należny utożsamiać z momentem odbioru towaru przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać godziny zajęć wspomagających, zrealizowanych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak liczyć koszty i ulgę dla pracownika zatrudnionego na jednym etacie, ale na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi ponownie powoływać wicedyrektora, który posiada ważne i wiążące powołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien przyjąć sprawozdanie i projekt oceny dorobku zawodowego po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych sprawcy szkody w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

W jakim rozliczeniu należy dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisko prokurenta objęte jest składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy renciście przysługują świadczenia z funduszu socjalnego, jeśli w czasie pobierania renty zmienił pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki organ powinien wydać zgodę na zwiększenie etatów w centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od którego momentu można korzystać z ulgi strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć fakturę za kompleksową usługę przeglądu gaśnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy obciążenie pracownika kosztami egzaminu stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję zasiłku okresowego ze względu na oczekiwanie na orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaki kod nadać odpadom, na których stosowane były testy rozpuszczalnikowych produktów malarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Która z gmin powinna dokonać wszczęcia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do egzekucji obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy fakturę wydrukowaną bez jednej kolumny należny wydrukować ponownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne