Questions and answers

Na jakiej podstawie ustalić pochodzenie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakie konkretne kody odpadów wystawiane są dokumenty potwierdzające recykling (DPR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Od jakiego momentu należy liczyć termin zakończenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od którego miesiąca świadczenia wychowawcze są nienależnie pobrane na jednego syna i na drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej formie powinny być przekazane informacje o działce z UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakim czasie pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupowej oznaczonej "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy wycenić wkład w postaci kryptowaluty Bitcoin, wnoszony do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć dochód do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób udokumentować pokrycie kosztu zakupu sprzętu przez usługobiorcę usług programistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy spółka spełnia definicję spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach wydatek na ustanowienie służebności przejazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach nieumorzoną wartość zburzonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W ramach jakiego symbolu klasyfikacyjnego powinna być gromadzona dokumentacja dotycząca PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za jaki okres należy złożyć CIT-8 w przekształcanej spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy cesja wierzytelności własnej podlega PCC i czy ma znaczenie jej odpłatność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dach namiotowy jest dachem wielospadowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dokument MRN może stanowić potwierdzenie wywozu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dotacja oświatowa przysługuje na ucznia szkoły niepublicznej będącego cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy DPS może wystawić notę korygującą dotyczącą opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego ma obowiązek organizować od 18 stycznia pracę internatu dla klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy hala namiotowa może służyć jako hala produkcyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy inwestor powinien wnieść opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na budowę garaży bądź miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy konieczne jest złożenie czynnego żalu w związku z korektą VAT UE oraz JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy menedżer powinien posiadać aktualne badania medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możemy wydać decyzję na dożywianie wszystkich dzieci, jeśli nie wiemy, kiedy starsze dzieci wrócą do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać podwyżkę wynagrodzenia pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy na działce budowlanej można wybudować budynek zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy dochód rodziny wyliczyć z roku bazowego czy uzyskać dochód za miesiąc luty 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy na podstawie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji można przyznać SZO na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę należy wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obsługa żurawi stacjonarnych do 250 kg wymaga uprawnień UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej prze udziałowca ze Szwajcarii podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od umowy wolontariackiej będą naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy opakowania pobierane ze stołówki szpitalnej należy uwzględnić w opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy osoba współpracująca bezumownie objęta jest obowiązkiem składkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy osoba wstępująca w najem może posiadać tytuł prawny do innej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi programistyczne może w 2021 r. skorzystać z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podstawę opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne