Court jurisprudences

I ACz 694/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575169 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I ACz 725/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575176 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

I ACz 706/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575175 - postanowienie z dnia 10 października 2018 r.

I ACz 727/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575173 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I ACz 684/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575174 - postanowienie z dnia 1 października 2018 r.

I ACz 717/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575172 - postanowienie z dnia 15 października 2018 r.

I ACz 713/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2575171 - postanowienie z dnia 15 października 2018 r.

I C 288/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2575165 - wyrok z dnia 4 września 2018 r.

I C 2058/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2575164 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV P 343/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2575163 - wyrok z dnia 9 maja 2018 r.

IV P 284/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2575162 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.

IV P 153/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2575160 - wyrok z dnia 10 maja 2018 r.

II Ca 2127/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2575159 - wyrok z dnia 6 grudnia 2017 r.

IV U 356/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2575161 - wyrok z dnia 8 maja 2018 r.

I ACz 215/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2575168 - postanowienie z dnia 8 marca 2018 r.

II Ca 1886/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2575158 - wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.

I C 1180/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2575152 - wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r.

I C 534/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2575151 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

V Ca 235/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2575150 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

I C 472/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575143 - wyrok z dnia 12 października 2018 r.

I C 1635/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575142 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

II K 46/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 2575123 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 1440/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575141 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I C 1014/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575140 - wyrok z dnia 5 października 2018 r.

III Ca 720/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2575124 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I Co 193/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575122 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I C 1348/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575121 - wyrok z dnia 4 września 2018 r.

I C 1160/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575139 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I C 1073/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575138 - wyrok z dnia 5 października 2018 r.

XII C 152/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2575132 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I C 748/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575120 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I C 197/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575136 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

XII C 653/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2575133 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

I C 373/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2575148 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I C 19/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575137 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I C 646/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575119 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I C 627/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575117 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I C 137/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2575149 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I C 1126/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575147 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

I C 63/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575144 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I C 643/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575118 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I C 897/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575146 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I C 240/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2575145 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

XII C 717/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2575134 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

VII U 709/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2575131 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

VII U 548/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2575130 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

II Ca 1254/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575114 - postanowienie z dnia 24 listopada 2017 r.

I C 1299/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2575127 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

V U 866/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2575128 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2018 r.

V U 977/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2575129 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

IV U 646/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2575126 - wyrok z dnia 5 września 2018 r.

VIII U 1110/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2575125 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I C 118/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2575116 - wyrok z dnia 4 września 2018 r.

II Ca 603/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575112 - wyrok z dnia 27 lipca 2018 r.

I C 303/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2575115 - wyrok z dnia 5 października 2018 r.

II Ca 1592/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575113 - wyrok z dnia 21 lutego 2018 r.

II Ca 824/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575108 - wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.

II Ca 1225/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575110 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2018 r.

II Ca 844/17 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575111 - wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.

II Ca 2369/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575107 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

I C 333/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku

LEX nr 2575106 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II K 844/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2575103 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II Ca 142/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575109 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II K 1640/14 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2575105 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II K 528/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2575104 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 2149/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2575080 - postanowienie z dnia 31 lipca 2018 r.