Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001403

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 r.
IV SA/Po 839/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skarg W. Z. M. S.A. i W. M. Właścicieli Nieruchomości "(...)" na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302.), połączyć sprawy o sygnaturach akt IV SA/Po 838/18 i IV SA/Po 839/18 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i tak połączone sprawy prowadzić pod wspólną sygnaturą akt IV SA/Po 838/18

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.