Monitor Polski

M.P.1985.15.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1985 r.
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Monitor Polski Nr 2, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rubrykach 1-4:
a) poz. 10 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńSiedziby wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńTerytorialny zasięg działania wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnień
1234
"10Wojskowa Komenda Uzupełnień ChełmChełm1) miasta: Chełm,

Krasnystaw, Rejowiec

Fabryczny, Włodawa

2) gminy: Białopole, Chełm,

Cyców, Dorohusk,

Dubienka, Hańsk, Kamień,

Krasnystaw, Kraśniczyn,

Leśniowice, Łopiennik

Górny, Rejowiec, Rejowiec

Fabryczny, Ruda Huta,

Sawin, Siedliszcze,

Siennica Różana,

Sosnowica, Stary Brus,

Urszulin, Wierzbica,

Włodawa, Wojsławice, Wola

Uhruska, Wyryki, Żmudź"

b) po poz. 31 dodaje się poz. 31a w brzmieniu:
Lp.Nazwa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńSiedziby wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńTerytorialny zasięg działania wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnień
1234
"31aWojskowa Komenda Uzupełnień PrzemyślPrzemyśl1) miasta: Dynów, Przemyśl,

Radymno

2) gminy: Bircza, Dubiecko,

Dynów, Fredropol,

Jawornik Polski,

Krasiczyn, Krzywcza,

Medyka, Orły, Przemyśl,

Radymno, Rokietnica,

Stubno, Wielkie Oczy,

Żurawica"

2) w rubryce 4:
a) - w pozycjach 1-9, 11-13, 18-31, 32-47, 54-72, 75-105, 108, 110-113, 115-123, 125-132, 134 i 136-139 wyraz "miasta" poprzedza się oznaczeniem "1)", a wyraz "gminy" - oznaczeniem "2)";
w pozycjach 14-16, 48, 50 i 51 wyraz "dzielnice" poprzedza się oznaczeniem "1)", wyraz "miasta" - oznaczeniem "2)", a wyraz "gminy" - oznaczeniem "3)";
w pozycjach 49 i 53 wyraz "dzielnice" poprzedza się oznaczeniem "1)", a wyraz "gminy" - oznaczeniem "2)",
b) w poz. 1 pkt 2 po wyrazie "Rokitno" dodaje się wyraz "Rossosz",
c) w poz. VII skreśla się wyraz "miejskie",
d) w poz. 22 pkt 2 po wyrazie "Lubartów" dodaje się wyraz "Markuszów",
e) w poz. 23 pkt 2 po wyrazie "Piątnica" dodaje się wyraz "Przytuły",
f) w poz. 24 pkt 2 wyrazy "Szepietowo-Stacja" zastępuje się wyrazem "Szepietowo",
g) w poz. 26 pkt 2 wyraz "Krościenko" zastępuje się wyrazami "Krościenko nad Dunajcem",
h) w poz. 31 skreśla się: w pkt 1 wyrazy "Dynów", "Przemyśl" i "Radymno" oraz w pkt 2 wyrazy "Bircza", "Dubiecko", "Dynów", "Fredropol", "Jawornik Polski", "Krasiczyn", "Krzywcza", "Medyka", "Orły", "Przemyśl", "Radymno", "Rokietnica", "Stubno", "Wielkie Oczy" i "Żurawica",
i) w poz. 37 pkt 1 po wyrazie "Łaskarzew" dodaje się wyraz "Pilawa",
j) w poz. 40 pkt 2 wyraz "Lipce" zastępuje się wyrazami "Lipce Reymontowskie",
k) w poz. 43 w pkt 1 po wyrazie "Augustów" dodaje się wyraz "Lipsk" oraz w pkt 2 po wyrazie "Raczki" - wyrazy "Rutka-Tartak",
l) w poz. 57 pkt 2 po wyrazie "Tarnogród" dodaje się wyraz "Tereszpol",
m) w poz. 61 pkt 1 po wyrazie "Frombork" dodaje się wyraz "Młynary",
n) w poz. 66 pkt 2 wyrazy "Dziemiany-Lipusz" zastępuje się wyrazem "Dziemiany", a po wyrazie "Liniewo" dodaje się wyraz "Lipusz",
o) w poz. XXIX skreśla się wyraz "miejskie",
p) w poz. 91 w pkt 1 i 2 po wyrazach "Kamień Pomorski" dodaje się wyraz "Międzyzdroje",
r) w poz. 95 pkt 2 po wyrazach "Aleksandrów Kujawski" dodaje się wyraz "Baruchowo" oraz po wyrazie "Bobrowniki" - wyraz "Boniewo",
s) w poz. 102 pkt 1 po wyrazach "Świeradów Zdrój" dodaje się wyraz "Świerzawa",
t) w poz. 104 pkt 2 po wyrazie "Koźmin" dodaje się wyraz "Kraszewice",
u) w poz. 105 pkt 1 po wyrazie "Poręba" dodaje się wyraz "Sławków",
w) w poz. 117 pkt 1 po wyrazie "Śmigiel" dodaje się wyraz "Wąsosz".