Monitor Polski

M.P.2014.1143

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2014 r.
§  1. Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa lubelskiego Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego, stanowiący załącznik do uchwały.