Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.