Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  8. Przepisy uchwały mają odpowiednie zastosowanie również do wypadków wykonywania robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją zadań rozwoju nauki i techniki i finansowanych z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (Dz. U. z 1963 r. Nr 49, poz. 274 i z 1964 r. Nr 34, poz. 216).