Monitor Polski

M.P.2018.1280

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.
§  3.  Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.