Monitor Polski

M.P.2018.1280

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.
§  1.  W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników, w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej "PKW".