Monitor Polski

M.P.2015.1296

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  4. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.