Monitor Polski

M.P.2015.1296

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  3. Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.