Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  7. Przewodniczący Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Ministrów sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły.