Monitor Polski

M.P.2018.1153

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2018 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2018 r. wynoszą odpowiednio:
1) 37 851,70 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 2979,00 zł - od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.,
- 3161,70 zł - od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r.,
- 3236,00 zł - od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
- 3164,80 zł - od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
- 3206,20 zł - od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
2) 70 295,30 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 5532,30 zł - od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.,
- 5871,70 zł - od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r.,
- 6009,70 zł - od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
- 5877,40 zł - od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
- 5954,30 zł - od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.