Monitor Polski

M.P.1956.77.899

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 kwietnia 1956 r.
nr 0/259.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu drobnego i rzemiosła odznaczeni zostają:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brylczak Franciszek s. Franciszka, 2. China Gustaw s. Emila, 3. Drożniewicz Edmund s. Michała, 4. inż. Fidor Jan s. Aleksandra, 5. Kossowska Władysława c. Władysława, 6. Książek Tadeusz s. Józefa, 7. Kuc Bogusław s. Teofila, 8. Lenser Jan s. Teodora, 9. Lipowczyk Bolesław s. Mikołaja, 10. Patock Franciszek s. Augustyna, 11. Sadowiński Władysław s. Jana, 12. Stachurski Leonard s. Bolesława, 13. Szpręgiel Roch s. Wojciecha, 14. Szymkowski Piotr s. Władysława, 15. inż. Wemberger Włodzimierz s. Stefana, 16. Woźniak Bernard.