Monitor Polski

M.P.1956.67.835

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 25 kwietnia 1956 r.
nr 0/252.

Za zasługi położone przy sporządzeniu Wydania Narodowego dzieł Adama Mickiewicza odznaczeni zostają:
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" I KL.

1. prof. dr Kleiner Juliusz s. Hermana, 2. prof. dr Krzyżanowski Julian s. Józefa, 3. prof. dr Pigoń Stanisław s. Jana, 4. prof. dr Płoszewski Leon, 5. prof. dr Wyka Kazimierz s. Wojciecha.

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. dr Glücksman Rafał s. Wolfa, 7. prof. dr Kubacki Wacław s. Jana, 8. Mauersberger Adam s. Kazimierza, 9. prof. dr Wolpe Henryk s. Maksymiliana.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. dr Kasiński Ludwik s. Ludwika, 11. Podhorski Okołów Leonard s. Jana, 12. mgr Rużyło Pawłowska Jadwiga c. Michała.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. mgr Czajkowska Krystyna Maria c. Bronisława.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II

14. Tomaszewski Roman s. Jana.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bandrowska Jadwiga c. Włodzimierza, 16. Bartnicka Józefa c. Józefa, 17. Cyran Antoni s. Jakuba, 18. mgr Frantz Wiktor s. Ludwika, 19. mgr Geber Halina c. Karola, 20. Gotkowska Stefania c. Adama, 21. Kołodziejczyk Kazimierz s. Kazimierza, 22. Kożuch Mieczysław s. Jana, 23. Kurzydło Stanisław s. Wojciecha, 24. Lehman Karol Bogusław s. Karola, 25. Łęczyński Władysław s. Władysława, 26. Mazur Anna c. Ludwika, 27. Pieliński Edward s. Antoniego, 28. Przybyło Józef s. Józefa, 29. Smajek Stefan s. Stanisława, 30. Stankiewicz Kazimierz s. Zygmunta, 31. Szwajca Tadeusz s. Jana, 32. Szydłowski Henryk s. Jana, 33. Witek Ludwik s. Jana, 34. Wrębska Anna c. Jana, 35. Zarychta Józef s. Józefa, 36. Żychal Jan s. Jana.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bułaciński Tadeusz s. Franciszka, 38. Dąbrowska Zofia c. Mikołaja, 39. Grzegółkowski Antoni s. Antoniego, 40. Iwaniak Tadeusz s. Piotra, 41. Kornaszewski Stanisław s. Stanisława, 42. Kozak Józef s. Wojciecha, 43. Niewiadomski Henryk s. Józefa, 44. Piętowski Stefan s. Wacława, 45. Smoleń Danuta c. Mariana.