Monitor Polski

M.P.1956.67.831

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 19 kwietnia 1956 r.
nr 0/248.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu materiałów budowlanych odznaczeni zostają:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bartel Julian s. Stanisława, 2. Bota Karol s. Józefa, 3. Burdziński Bogumił s. Piotra, 4. Dobraczyński Konstanty s. Wiktora, 5. Iwanicki Tadeusz s. Antoniego, 6. Kaczmarek Franciszek s. Michała, 7. Kleszcz Władysław s. Feliksa, 8. Kuryłek Adam s. Antoniego, 9. Leśnik Emil s. Edwarda, 10. Orlicz Jan s. Stanisława, 11. Pogrzeba Wincenty s. Roberta, 12. inż. Rand Tadeusz s. Stanisława, 13. Sachnowski Grzegorz s. Jana, 14. Szczęsny Borys s. Konstantego, 15. Szturc Józef, 16. Szymczyk Andrzej s. Stanisława.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Migalski Władysław s. Walentego, 18. Nowak Mieczysław s. Mateusza.