Monitor Polski

M.P.1956.67.790

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 19 kwietnia 1956 r.
nr 0/202.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie hutnictwa odznaczeni zostają
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bachowski Roman s. Romana, 2. Bobowski Tadeusz s. Piotra, 3. Czerniak Władysław s. Antoniego, 4. Dolski Jan s. Tomasza, 5. Gliszczyński Stanisław s. Jana, 6. Jazikowski Antoni s. Franciszka, 7. Jochan Aleksander s. Augustyna, 8. Kopiec Ryszard s. Wiktora, 9. Kowalski Aleksander s. Romana, 10. Kuberek Paweł s. Franciszka, 11. Libchen Franciszek s. Władysława, 12. Nowicki Stefan s. Wojciecha, 13. Szatkowski Zdzisław s. Stanisława, 14. Szymanek Jan s. Antoniego, 15. Szymański Wacław s. Antoniego, 16. Włodarczyk Edward s. Jakuba.