Monitor Polski

M.P.1956.58.639

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lipca 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 24 marca 1956 r.
nr 0/97.

W związku z 70 rocznicą urodzin, za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej odznaczony zostaje
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" I KL.

prof. dr Kotarbiński Tadeusz s. Miłosza.