Monitor Polski

M.P.1954.121.1756

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 27 listopada 1954 r.
nr 0/925.

W 10 rocznicę Polski Ludowej za pracę społeczną i zawodową odznaczeni zostają następujący działacze i pracownicy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej:
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. dr Bandura Ludwik s. Piotra.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jankowski Antoni, 3. prof. dr Martyniak Aleksander s. Teodora, 4. Masiewicka Olga c. Ulryka, 5. Zajączek Stanisław s. Stanisława.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grzebalski Bolesław s. Andrzeja, 7. Lenczewski Jan s. Jana, 8. Ochnicki Zdzisław s. Jakuba, 9. Paschma Marian s. Rudolfa, 10. inż. Pertkiewicz Bronisław s. Mariana, 11. Pilarski Wacław s. Stanisława, 12. Robliczkowa Helena c. Leona, 13. inż. dr Słaboński Andrzej s. Jakuba, 14. Stroński Ignacy s. Ignacego, 15. Smiełowski Bogdan Michał s. Stefana, 16. Wronowa Julia c. Juliana, 17. dr Ziarkiewicz Tadeusz s. Adama.