Monitor Polski

M.P.1954.113.1623

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 grudnia 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 października 1954 r.
nr 0/866.

Za zasługi w pracy politycznej i społecznej odznaczony zostaje
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" I KL.

Gulbiński Piotr s. Franciszka.