Monitor Polski

M.P.1954.105.1364

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 listopada 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 16 lipca 1954 r.
nr 0/541.

W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie energetyki odznaczony zostaje
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" II KL.

Kucyper Józef s. Andrzeja.