Monitor Polski

M.P.1954.103.1306

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 13 lipca 1954 r.
nr 0/483.

W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie planowania gospodarczego odznaczeni zostają:
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" II KL.

1. Ostrowski Zygmunt s. Tomasza.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Sobula Tadeusz s. Jakuba, 3. Sznajder Edward s. Edwarda.