Monitor Polski

M.P.1954.A-12.293

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 1954 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 21 grudnia 1953 r.
nr 0/860.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie górnictwa odznaczeni zostają
ORDEREM "SZTANDAR PRACY" II kl.

1. Gajewski Jan s. Andrzeja, 2. Gradzik Stanisław s. Stanisława.