Monitor Polski

M.P.1953.A-93.1290

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 1953 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 22 lipca 1953 r.
nr 0/497.

Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu maszynowego odznaczeni zostają:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II

1. Bekiesiński Mieczysław s. Walentego.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Buchwald Zygmunt s. Kazimierza, 3. Goncalej Janina c. Teodora, 4. Nowak Ryszard s. Stanisława.