Monitor Polski

M.P.1953.A-55.686

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 1953 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 4 maja 1953 r.
nr 0/207.

Osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, odznaczone zostają
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kiernik Władysław s. Franciszka, 2. Kiernik Maria c. Ferdynanda.