Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1923 r.
Art.  2. 1

Dyrekcje okręgów skarbowych upoważnia się:

1 Art. 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 1923 r. (Dz.U.23.54.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 czerwca 1923 r.