Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  9.  9

 (uchylony).

9 Art. 9 uchylony przez art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.53) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.