Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1899

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.