Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1745

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.