Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.889

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.